Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κανόνες & ποινές των brevets


ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ BREVETS
ΑΠΟ 200km ΕΩΣ 1000km

1
Μόνο το Audax Club Parisien έχει τη παγκόσµια αποκλειστικότητα της διοργάνωσης των brevets. Η καταχώρηση των στοιχείων των brevets έχει ξεκινήσει από το 1921 και συνεχίζεται αδιάπτωτα έως  σήµερα.

2
Τα brevets είναι ποδηλατικές εκδηλώσεις ανοιχτές σε κάθε ερασιτέχνη ποδηλάτη. Οι κάτω των 18 χρειάζονται γονική συναίνεση και υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα.  Στις διοργανώσεις αυτές µπορεί να λαµβάνει µέρος οποιοδήποτε όχηµα κινείται αποκλειστικά µε ανθρώπινη δύναµη, δεν κάνει θόρυβο και έχει µέγιστο πλάτος 2 µ.  Τα διθέσια/πολυθέσια οχήµατα µετρούν ως µία συµµετοχή.

3
Κάθε ποδηλάτης πρέπει να καλύπτεται ιατροφαρµακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει.

4
Για να συµµετέχει κάποιος συµπληρώνει µια υπεύθυνη δήλωση και πληρώνει το ανάλογο κόστος συµµετοχής που έχει ορίσει ο διοργανωτής.  Παραλαµβάνει χάρτη µε την καθορισµένη διαδροµή ή γραπτό κείµενο µε λεπτοµερή περιγραφή της διαδροµής ή κείμενο με λεπτομερή περιγραφή κάθε στροφής (roadbook).  Ωστόσο καλό είναι να θυµάται κάθε αθλητής ότι τα brevet περιλαµβάνουν και το στοιχείο του προσανατολισµού του ποδηλάτη.

5
Κάθε ποδηλάτης πρέπει να είναι αυτάρκης . ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οχήµατα συνοδείας και η οποιαδήποτε παροχή βοήθειας κατά το µήκος της διαδροµής. Υποστήριξη επιτρέπεται ΜΟΝΟ στα σηµεία ελέγχου. Οποιαδήποτε παραβίαση επιφέρει αποκλεισµό. Αν υπάρχουν οχήµατα συνοδείας θα πρέπει να ακολουθούν εναλλακτική διαδροµή.

6
Κατά την διάρκεια του brevet οι συµµετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την σωµατική τους ακεραιότητα και υπακούουν στους κανόνες του Κ.Ο.Κ. Το Audax Club Parisien και οι διοργανωτές (Audax Randonneurs Grece, ΠΕΠΑ) σε καµιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ατύχηµα η  απώλεια συµβεί.

7
Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που υπάρχουν µειωµένες συνθήκες φωτισµού, αλλά και κατά την διάρκεια της νύχτας , οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν λευκό ή κίτρινο φως µπροστά, σταθερό κόκκινο φως πίσω και να φορούν  ανακλαστικό γιλέκο  ή ανακλαστική ζώνη  ή ανακλαστικές λωρίδες. Έλεγχος για τον συγκεκριµένο εξοπλισµό θα γίνεται στην έναρξη κάθε διοργάνωσης. Οποιαδήποτε παράληψη θα σηµαίνει τον άµεσο αποκλεισµό του αθλητή. 

8
Στην εκκίνηση κάθε συµµετέχων σφραγίζει την κάρτα διαδροµής του συγκεκριµένου brevet. Σε κάθε control πρέπει να σφραγίζεται η κάρτα εφόσον περνάει εντός των χρονικών ορίων που αναγράφονται. Στον τερµατισµό παραδίδονται όλες οι κάρτες.  Για τις διοργανώσεις της  Audax randonneurs Grece - ΠΕΠΑ οι κάρτες διατίθενται µόνο από το Audax Club Parisien και επιστρέφονται στον αθλητή (µαζί µε το µετάλλιο, αν έχει ζητηθεί), µόλις επιστραφούν από την Γαλλία.  Επειδή κάθε κάρτα είναι χειρόγραφη, δυστυχώς δεν γίνεται να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κατά την µεταφορά της.

9
Η µέγιστη χρονική διάρκεια των brevets είναι ανάλογη των αποστάσεων, 200km -13:30,  300km - 20:00,  400km - 27:00,  600km - 40:00,  1000km  -75:00.  Οι αθλητές πρέπει να τερµατίζουν µέσα στα χρονικά όρια που αναγράφονται στην κάρτα διαδροµής. Εάν φτάσουν νωρίτερα, ο χρόνος που θα αναγράφεται είναι το άνοιγµα του τερµατισµού (το ίδιο ισχύει και για τα κοντρόλ).  Εάν ωστόσο φτάσουν µετά το όριο του κλεισίµατος αποκλείονται.  Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φτάσει σε σηµείο ελέγχου εκτός χρονικού ορίου εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών (για παράδειγµα αν έχει κλείσει κάποιος δρόµος ή έχει σταµατήσει για να βοηθήσει σε κάποιο ατύχηµα) η διοργανώτρια αρχή µπορεί να του επιτρέψει να συνεχίσει µε την προϋπόθεση µέχρι το επόµενο (ή τα δύο επόµενα) κοντρόλ να φτάσει εντός χρόνου.   Κακή φυσική κατάσταση του αθλητή ή του εξοπλισµού του, πείνα, κούραση  και νύστα δεν θεωρούνται απρόβλεπτες συνθήκες και δεν ευσταθούν ως λόγοι για να δοθεί άδεια ώστε να συνεχίσει εφόσον έφτασε καθυστερημένα σε κοντρόλ.  Σε τέτοια περίπτωση, ακόµα κι αν τερµατίσει ο αθλητής θεωρείται άκυρος.

10
Αν ο αθλητής χάσει την κάρτα του κατά την διαδροµή, ή δεν την σφραγίσει σε όλα τα σηµεία ελέγχου (µέσα στα χρονικά όρια) θεωρείται άκυρος, όσα χιλιόµετρα κι αν έχει διανύσει.  Κάθε ποδηλάτης είναι υπεύθυνος για να σφραγιστεί η κάρτα του και να αναγράφονται σωστά η ηµεροµηνία και οι ώρες που περνάει από  τα κοντρόλ.  Οι χρόνοι πάνω στις κάρτες έχουν ακρίβεια λεπτού. Το σπριντ στο τερµατισµό δεν έχει νόηµα. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα να περιλαµβάνουν κρυφά controls, όπως και οχήµατα που θα ελέγχουν τους ποδηλάτες.  ∆ικαίωµα επίσης των διοργανωτών είναι  να έχει σηµεία ελέγχου χωρίς µέλος διοργανώτριας αρχής.  Στην περίπτωση αυτή, κάθε αθλητής θα πρέπει να παίρνει ταµιακή απόδειξη ή σφραγίδα από οποιοδήποτε κατάστηµα έχει οριστεί (βενζινάδικο, παντοπωλείο, καφετέρια κτλ).  Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατον να πάρει ο αθλητής σφραγίδα (για παράδειγµα αν φτάνει σε τέτοιου είδους κοντρόλ πολύ αργά το βράδυ και είναι κλειστό) µπορεί να τηλεφωνήσει ή να στείλει µήνυµα από το κινητό του στο αµέσως επόµενο κοντρόλ,  αναφέροντας πού είναι και περιγράφοντας συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του σηµείου που βρίσκεται.

11
Η κάρτα διαδροµής αφού επικολληθεί το αυτοκόλλητο µε τον αύξοντα αριθµό τερµατισµού σε brevet της συγκεκριµένης απόστασης από το Audax Club Parisien επιστρέφεται στο συµµετέχοντα. Τα brevets δεν έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα γι’ αυτό και δεν υπάρχει διαφορετική βράβευση για τους πρώτους τερµατίζοντες. Υπάρχουν αναµνηστικά µετάλλια του Audax Club Parisien ανάλογα µε την απόσταση, τα οποία µπορεί να παραγγείλει ο ποδηλάτης προπληρώνοντας την αξία τους.  Τα µετάλλια είναι µπρούτζινα για τα 200 χλµ, επάργυρα για τα 300 χλµ., από βερµιγιόν για τα 400 χλµ., χρυσό για  τα 600 χλµ. και ασηµένιο για τα 1000 χλµ.  Ο σχεδιασµός των µεταλλίων αλλάζει µετά από κάθε ΡΒΡ (ανά τετραετία) και η τιµή τους καθορίζεται από την διοργανώτρια αρχή.

12
Super Randonneur: Αυτός ο τίτλος κερδίζεται από ποδηλάτες οι οποίοι έχουν τερµατίσει σε σειρά brevet 200, 300, 400 και 600 χλµ, µέσα στην ίδια χρονιά  ή έχουν προκριθεί στο ΡΒΡ.  Οι µεγαλύτερες αποστάσεις δεν δίνουν πρόκριση για µικρότερες. (Για παράδειγµα, αν κάποιος κάνει δύο τρακοσάρια και κανένα διακοσάρι, το τρακοσάρι δεν µπορεί να αντικαταστήσει το διακοσάρι). 

13
Σε περίπτωση που κάποια brevet έχουν κοινές διαδροµές (ή η διαδροµή του ενός αποτελεί µέρος της διαδροµής του άλλου)  κάθε ποδηλάτης µπορεί να ορίσει µόνο µία συµµετοχή και να πάρει µόνο ένα µετάλλιο.

14
Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωµα να θέτει συγκεκριµένους όρους για την συµµετοχή σε  διοργανώσεις, προκειµένου να προστατεύσει τους µη έµπειρους αναβάτες από κινδύνους εξαιτίας άγνοιας ή έλλειψης προετοιµασίας.

15
Κάθε προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ή οποιαδήποτε µη αθλητική συµπεριφορά, επιφέρει αποκλεισµό του ποδηλάτη σε µελλοντικές εκδηλώσεις της Audax Randonneurs Grece, ΠΕΠΑ, των Randonneurs Mondaux και του Audax Club Parisien.

16
Κάθε τιµωρηµένος αθλητής µπορεί να ασκήσει έφεση εντός 72 ωρών µετά την λήξη του γεγονότος και η διοργανώτρια αρχή είναι υποχρεωµένη να απαντήσει εντός 10 ηµερών.

17
Για κανονισµούς και διαδικαστικά θέµατα που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο, οι  αθλητές µπορούν  ν’ απευθύνονται στην αρµόδια αρχή.

18
Τα brevet είναι µια δοκιµασία του σώµατος και του πνεύµατος και κάθε αθλητής οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένος ώστε να λάβει µέρος.  Σε περίπτωση που κάποιος εγκαταλείψει, η διοργανώτρια αρχή δεν έχει υποχρέωση να τον µεταφέρει κάπου.

19
Επειδή οι διαδροµές είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό,  ευθύνη του κάθε αθλητή είναι να έχει τέτοιου είδους συµπεριφορά που να τιµά τον ίδιο, αλλά και το αθλητικό πνεύµα που διέπει τις διοργανώσεις µας. 

ΠΟΙΝΕΣ

Στα brevets µας οι ποινές µας θα είναι όµοιες µε τις ποινές του Paris-Brest-Paris. 
Αναλυτικότερα:

Εκκίνηση πριν την προβλεπόµενη ώρα ή προσπέρασµα των προποµπών αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών – 1 ώρα

«Κολλητήρι» πίσω από κάποιον που δεν λαµβάνει µέρος στο brevet – 1 ώρα

Παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας -  1 ώρα

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς hands free  -  1  ώρα

Αντανακλαστικό γιλέκο, λωρίδες ή ζώνη που δεν φοριούνται το βράδυ ή δεν φαίνονται καλά  -  2 ώρες

Άρνηση συµµόρφωσης σε εντολές του υπεύθυνου κοντρολάρχη  - 2 ώρες

Αυτοκίνητο συνοδείας δίπλα ή µπροστά ή πίσω από ποδηλάτη – 2 ώρες (η ποινή ισχύει για όλα τα µέλη του γκρουπ)

Κακή συµπεριφορά ποδηλάτη ή συνοδών του προς τους διοργανωτές ή τους κοντρολάρχες  -  5 ώρες

Παροχή βοήθειας κατά τη διαδροµή, εκτός σηµείων ελέγχου, από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα - 5 ώρες

Η ∆ιοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την συµµετοχή ή να ακυρώσει ποδηλάτες που έχουν ήδη διαπράξει µεγάλες παραβιάσεις δεοντολογίας.  Οι ποινές προστίθενται στο σύνολο του τελικού χρόνου του ποδηλάτη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!

To blog είναι ενημερωτικό σχετικά με τον προγραμματισμό των διοργανώσεων brevets και δεν είναι χώρος διαλόγου τύπου forum.
Για πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο brevet επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο μέσω email. Το τηλέφωνο είναι ΜΟΝΟ για περιπτώσεις ανάγκης και δήλωσης συμμετοχής και ΜΟΝΟ λογικές ώρες
Ως εκ τούτου τα σχόλια δεν θα απαντώνται, και πιθανόν να μην δημοσιεύονται, αλλά τα λαμβάνουμε υπόψιν.
Εφόσον υπάρχει κάποια απορία σε σχόλια που δεν απαντάται σε άλλο σημείο του blog θα γίνει ανάλογη απάντηση/ανάρτηση ή θα δοθεί απάντηση με email.
Για σχόλια σχετικά με το blog: love_ektoras@yahoo.com